Adatkezelési nyilatkozat

Figyelmeztetés

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait

AccessPoint Kft

Az AccessPoint Kft adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelő adatai

Cégnév:                                 Okosotthon Labor Kft

Székhely:                               1116 Budapest Vegyész utca 17-25.

Weblap:                                  www.okosotthonlabor.hu

Kapcsolattartás:                    Email

E-mail:                                    szia@okosotthonlabor.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:        az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:          amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az
                                                 alábbi címekre küldheti: szia@okosotthonlabor.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön
                                                 által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:          nem történik külföldre továbbítás.

1.ADAKEZELÉSI CÉLOK

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. okosotthon és ehhez kapcsolódó rendszerek kivitelezési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. belső adminisztráció megkönnyítés;

2.JOGALAPOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSHOZ

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 3. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 1. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az szia@okosotthonlabor.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

3.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4.ÉRINTETTI JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5.JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

TevékenységKezelt adatokAdakezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállításaNév Lakcím (adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történikLegalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenységNév Lakcím (adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítésGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történikLegalább 8 év
Kapcsolattartási adatokNév Telefonszám E-mail címIdőpont egyeztetés, lemondásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikegy év
Hírlevél küldésNév, becenév E-mail cím  Ajánlás, új szolgáltatásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontMailChimp hírlevél szolgáltatóhozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
Regisztrációs adatokNév Telefonszám E-mail címÜgyfél-account létrehozásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikegy év
Megrendelés teljesítéseNév Telefonszám E-mail cím Lakcím v. szállítási címMegrendelés teljesítése, termék kiszállításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontLogisztikai partner:

Express One Kft,
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
öt év
panaszkezelésNév Telefonszám E-mail cím Lakcím v. szállítási címfogyasztói panaszok kezeléseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történiköt év
visszahívásokNév Telefonszám E-mail cím Lakcím v. szállítási címfogyasztói panaszok kezeléseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történiköt év