ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Okosotthon Labor Kft adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Okosotthon Labor Kft

Székhely:                               1116 Budapest Vegyész utca 17-25.

Weblap:                                  www.okosotthonlabor.hu

Kapcsolattartás:                    Email

E-mail:                                    szia@okosotthonlabor.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:        az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:          amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az
alábbi címekre küldheti: szia@okosotthonlabor.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön
által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:          nem történik külföldre továbbítás.

 

1.ADAKEZELÉSI CÉLOK

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. belső adminisztráció megkönnyítés;

 

2.JOGALAPOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSHOZ

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 1. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1. f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 1. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az szia@okosotthonlabor.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

3.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4.ÉRINTETTI JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5.JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység Kezelt adatok Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Hírlevél küldés

Név, becenév

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont MailChimp hírlevél szolgáltató hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Logisztikai partner:

Express One Kft
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

öt év
panaszkezelés

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik öt év
visszahívások

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik öt év